Xí Nghiệp Công Trình 8– Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Mô tả công ty

Xí Nghiệp Công Trình 8 trực thuộc Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (2 vị trí)

tại Xí Nghiệp Công Trình 8– Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn

Kỹ Sư Cầu Đường (02 người)

Hồ Chí Minh-20-03-2014