Xí Nghiệp Công Trình 8– Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Mô tả công ty

Xí Nghiệp Công Trình 8 trực thuộc Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Xí Nghiệp Công Trình 8– Công ty TNHH MTV Công Trình Giao Thông Sài Gòn