Trung Tâm Ngoại Ngữ Dương Minh

Loại hình hoạt động: Cá nhân

Mô tả công ty

Lĩnh vực đào tạo: Ngoại ngữ
Cơ sở vật chất: Phòng học tiện nghi, phòng nghe nhìn, thiết bị hỗ trợ học tập
Đội ngũ giảng dạy: Giảng viên Việt, giảng viên nước ngoài (Mỹ, Anh)
Đối tác:
- Liên kết với Đại học Cambridge
- Liên kết với Viện Kiểm Định Giáo Dục Hoa Kỳ

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Dương Minh