FAR EAST SHIPPING AGENCY CO., LTD - Cty TNHH Vận Tải Biển Viễn Đông

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn |Năm thành lập: 2000 |Qui mô công ty: 20

Mô tả công ty

Công ty TNHH Vận Tải Biển Viễn Đông có lĩnh vực hoạt động kinh doanh : dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hoá, dịch vụ Logistics và thương mại. Hiện tại công ty đang chuyên về dịch vụ forwarder, khai thuê hải quan, kho bãi…. Far East Shipping Agency has functions of Shipping Agent, Cargo Handling Agent, Logistics and Trading (Import-export) and now specializes in forwarder service, custom clearance service, Warehouse inventory…

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại FAR EAST SHIPPING AGENCY CO., LTD - Cty TNHH Vận Tải Biển Viễn Đông