Công ty TNHH Việt Nam Seibi Semiconductor

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Mô tả công ty

Viet nam Seibi Semiconductor-20 VSIPII, street 6, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Thu Dau Mot District, Binh Duong Province.100% Japanese Investment. Manufacturing all kinds of electronic parts

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN (0 vị trí)

tại Công ty TNHH Việt Nam Seibi Semiconductor